+44 (0)1707 332 498 | general@sullivansltd.co.uk

Witamy w Sullivans Solicitors

Polish FlagNasza firma to postępowa, niszowa kancelaria prawna specjalizująca się w prowadzeniu niedrogich sporów sądowych dla firm, ubezpieczycieli i osób fizycznych. Nasi prawnicy zapewniają tylko najwyższe standardy wiedzy fachowej i usług, i zawsze traktują potrzeby swoich klientów priorytetowo.

Nasze zobowiązanie

„Pragniemy stanowić integralną część Państwa sukcesu”

Kancelaria Sullivans Solicitors szczyci się swoim profesjonalizmem, doskonałymi umiejętnościami w zakresie osądów i stale wysokim poziomem obsługi klienta. Chcemy nie tylko spełniać Państwa oczekiwania, ale także przekraczać je.

Wykorzystując nasze bogate doświadczenie, oferujemy realistyczną wycenę potencjalnych kosztów Państwa sporu, aby mogli Państwo podejmować świadome decyzje i osiągać swoje cele. Pragniemy zapewnić Państwu najlepsze możliwe rezultaty po jak najniższej cenie. Dostosowujemy nasze porady prawne do sytuacji danego klienta i możemy uzgodnić poziom Państwa ewentualnego zaangażowania w ramach własnej sprawy.

Im wcześniej zwrócą się Państwo do nas po poradę, tym lepiej. Dzięki naszej pomocy mogą Państwo rozstrzygnąć wiele sporów jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego. Pragniemy wygrać Państwa sprawę i uzyskujemy doskonałe wskaźniki sukcesu. Oferujemy doradztwo prawne najwyższej jakości i możemy z Państwem współpracować w celu budowania silnych i trwałych relacji z Państwa partnerami handlowymi i konsumentami.

Zbudowaliśmy długotrwałe relacje z naszymi Klientami i rozumiemy rynki i branże, w których oni prowadzą swoją działalność. Spór sądowych stanowi dla Państwa niepożądany problem, a my dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować płynność Państwa procesów, aby mogli się Państwo skupić na tym, co robią najlepiej.

Historia

Kancelaria Sullivans Solicitors powstała w 2006 r. jako spółka komandytowa (Limited Liability Partnership), jednak szybko i z dużym sukcesem przekształciła się w specjalistyczną kancelarię prawną w obecnej formie. W 2011 r. firma została zarejestrowana pod nazwą Sullivans Solicitors Limited.

W 2012 r. przenieśliśmy nasze biura z północnego Londynu do Welwyn Garden City.

Usługi

Dla przedsiębiorstw

Mamy doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów począwszy od dużych, złożonych spraw handlowych, aż po prostsze windykacje należności. Reprezentujemy zarówno powodów jak i pozwanych, a także zlecamy sprawy adwokatom z odpowiednim doświadczeniem w celu zapewnienia stałej jakości usług i oszczędności kosztów.

Zakres naszej specjalizacji:

• Spory dotyczące umów (m.in. roszczenia dotyczące egzekucji i naruszeń zobowiązań umownych)
• Windykacja należności i niewypłacalność
• Spory dotyczące członków zarządu i akcjonariuszy
• Spory dotyczące spółek osobowych
• Spory dotyczące branży budowlanej (m.in. ogłoszenia upadłości)
• Roszczenia dotyczące zaniedbań (m.in. roszczenia wobec profesjonalnych doradców)
• Postępowania dotyczące zarządzeń tymczasowych (gdy konieczne jest pilne zabezpieczenie dowodów i ochrona Państwa stanowiska)
• Ochrona praw własności intelektualnej (m.in. naruszenia praw autorskich i znaków towarowych)
• Uszkodzenia ciała
• Odpowiedzialność producenta za wady produktu
• Alternatywne rozwiązywanie sporów
• Zarządzanie sporami sądowymi
• Rozwiązywanie złożonych sporów
• Prawo pracy
• Postępowania karne (tzw. „przestępczość białych kołnierzyków”)

Zanim zaczniemy zastanawiać się nad wszczęciem postępowania sądowego, przedyskutujemy z Państwem alternatywne metody rozstrzygania sporów. Wszczęcie postępowania sądowego zawsze stanowi ostateczne wyjście w danej sytuacji.

Dla firm ubezpieczeniowych

Specjalizujemy się w sporach sądowych z zakresie ubezpieczeń. Nasza wiedza techniczna zdobyta na przestrzeni wielu lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej oznacza, że oferujemy doradztwo wyjątkowo wysokiej jakości, jednocześnie starając się utrzymywać koszty i ryzyko klientów na absolutnie minimalnym poziomie.

Stosujemy otwarte i uczciwe podejście do rozwiązywania problemów i zawsze osiągamy optymalne rezultaty dla naszych klientów, dzięki naszemu upodobaniu i kompleksowemu zrozumieniu branży ubezpieczeniowej zarówno w Wielkiej Brytanii jak w innych krajach europejskich.

Oferujemy doradztwo prawne w następującym zakresie:

• Doradztwo w zakresie polis ubezpieczeniowych
• Kwestie związane z odszkodowaniami z polis
• Usługi w zakresie dochodzeń i wyjaśniania spraw
• Roszczenia z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (m.in. obsługa roszczeń wynikających z przepisów krajowych i roszczeń transgranicznych wynikających z czwartej/piątej dyrektywy UE)
• Odzyskiwanie nieubezpieczonych strat
• Kredytowany wynajem samochodów zastępczych na koszt sprawcy wypadku (credit hire)
• Uszkodzenia ciała powoda/pozwanego
• Odpowiedzialność producenta za wady produktu
• Alternatywne rozwiązywanie sporów
• Zarządzanie sporami sądowymi
• Rozwiązywanie złożonych sporów
• Windykacja należności

Roszczenia z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych

Kancelaria Sullivans oferuje profesjonalną obsługę prawną w zakresie obrony oraz roszczeń wzajemnych dotyczących rutynowych roszczeń o odszkodowania powypadkowe i dotyczących uszkodzeń ciała nawet o w przypadku złożonych roszczeń o wysokiej wartości. Oferujemy tanie i kompleksowe pakiety obrony prawnej obejmujące m.in. usługi dochodzeniowe i wyjaśniające (np. dotyczące uszkodzeń ciała i kredytowanego wynajmu samochodów zastępczych na koszt sprawcy wypadku (credit hire)), zapewnianie rezerw i negocjowanie kosztów. Naszym celem jest ograniczenie Państwa ryzyka w jak największym możliwym zakresie za możliwie najniższą cenę. Zapewniamy uczciwe i strategiczne doradztwo w zakresie możliwości wygrania Państwa sprawy i, jeśli dotyczy, będziemy się starać rozstrzygnąć Państwa sprawę jak najszybciej w celu uniknięcia narastania nadmiernych kosztów prawnych.

Odzyskiwanie nieubezpieczonych strat

Jesteśmy świadomi, że wypadki mogą powodować poważne straty finansowe i czasowe dla Państwa firm, nawet jeśli wypadek nie nastąpił z Państwa winy. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu, doskonałej znajomości branży handlowej i systemom administracyjnym, dążymy do ograniczania takich strat dla Państwa przedsiębiorstwa, odzyskując te koszty w Państwa imieniu w jak najszybszym terminie, w ten sposób zwracając Państwa firmie środki finansowe utracone po takim wypadku.

Dochodzimy w Państwa imieniu roszczeń dotyczących strat związanych z:

• kwotami nadwyżek odszkodowania obciążających ubezpieczonego (tzw. excess),
• opłatami z tytułu wynajmu pojazdu,
• kosztami przechowywania/odzyskiwania pojazdu,
• kosztami naprawy (lub wartością pojazdu, jeśli został on zniszczony),
• utratą możliwości korzystania z pojazdu/kosztami pozadrogowymi,
• utratą zysków.

Pomożemy Państwu także w dochodzeniu roszczeń z tytułu uszkodzeń ciała dla Państwa kierowców, a także z tytułu innych strat finansowych poniesionych w wyniku wypadku.

Odpowiedzialność producenta za wady produktu

Pracownicy kancelarii Sullivans Solicitors są specjalistami w zakresie obrony roszczeń wynikających z dostaw i użycia wadliwych produktów oraz w zakresie dochodzenia zadośćuczynień lub odszkodowań od innych osób uczestniczących z łańcuchu dostaw. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa reputacji, marki i zysków, a także ograniczanie wpływu roszczeń finansowych na Państwa firmę. Reprezentujemy wielu ubezpieczycieli z różnych branż, m.in. produkcji, budownictwa, transportu i handlu detalicznego. Gdy jest to konieczne, zatrudniamy najlepszych na rynku ekspertów i doradców.

Dla osób fizycznych

Nasz zespół zapewnia najwyższej jakości zastępstwo procesowe, doradztwo i pomoc w zakresie:

• rozstrzygania sporów,
• uszkodzeń ciała,
• prawa pracy,
• spraw karnych.

Kluczowi pracownicy

Gerry Sullivan

Gerry Sullivan, licencjat w dziedzinie prawa (LLB), jest dyrektorem zarządzającym kancelarii Sullivans Solicitors i pierwszą osobą, do której należy się zwrócić. Jest one adwokatem z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie rozstrzygania sporów prawnych i innych sporów.

Po zakończeniu pracy w dużej, międzynarodowej organizacji, Gerry rozpoczął karierę adwokata od aplikacji w kancelarii A Patrick Keogh in Muswell Hill, a następnie pracował w Curwens, dużej regionalnej kancelarii prawnej, gdzie przez kilka lat był partnerem w Dziale Sporów Sądowych. Założył kancelarię Sullivans Solicitors w 2006 r.

Gerry specjalizuje się wyłącznie w rozstrzyganiu sporów i w obsłudze sporów sądowych, i zdobył bogate doświadczenie, doradzając firmom każdej wielkości w zakresie wszelkiego typu problemów. Zajmuje się zarówno roszczeniami o wartości minimalnej, jak również wieloma sprawami w Sądzie Najwyższym, m.in. dotyczącymi roszczeń z tytułu naruszeń rękojmi za wady oraz sporami sądowymi dotyczącymi uszkodzeń ciała z indywidualnymi rezerwami w obu przypadkach o wartości przekraczającej 40 mln funtów.

 

Kontakt

Jeśli stoją Państwo w obliczu ewentualnego sporu, prosimy o jak najszybszy kontakt z Gerry’m Sullivanem na numer +44 (0)1707 332 498 lub na adres e-mail: general@sullivansltd.co.uk. Gerry odbędzie z Państwem nieodpłatną nieformalną rozmowę.

Sullivans Solicitors

Albany Chambers, 26 Bridge Road East, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1HL

Tel.: +44 (0)1707 332 498

E-mail: general@sullivansltd.co.uk