+44 (0)1707 332 498 | general@sullivansltd.co.uk

Vítáme Vás v advokátní kanceláři Sullivans Solicitors

Czech flagJsme progresivní, malá právní kancelář specializující se na vedení nákladově efektivních soudních sporů pro podniky, pojišťovny a fyzické osoby. Nabízíme pouze nejvyšší standardy odbornosti a služeb poskytovaných našimi právníky, pro něž jsou potřeby našich klientů vždy na prvním místě.

Náš závazek

“Chceme být nedílnou součástí vašeho úspěchu”

Advokátní kancelář Sullivan Solicitors se může pyšnit svou profesionalitou, vynikajícími schopnosti úsudku a trvale vysokou úrovní služeb poskytovaných klientům. Nesnažíme se pouze plnit vaše očekávání, ale překonávat je.

Díky našim bohatým zkušenostem připravíme realistický odhad ceny vašeho sporu, abyste mohli přijmout informované rozhodnutí pro dosažení požadovaného výsledku. Jsme odhodláni zajistit pro vás nejlepší možný výsledek za nejnižší možné náklady. Námi poskytované rady jsou přizpůsobené na míru jednotlivým klientům a můžeme si dohodnout rozsah vámi požadovaného zapojení do případu.

Čím dříve se na nás obrátíte s žádostí o radu, tím lépe. S naší pomocí lze řadu sporů vyřešit dříve, než jsou zahájeny právní kroky. Jsme připraveni váš případ vyhrát a máme v tomto směru vynikající úspěšnost. Poskytujeme poradenské služby nejvyšší kvality a můžeme s vámi spolupracovat při budování pevných a trvalých vztahů s vašimi obchodními partnery a spotřebiteli.

Vybudovali jsme si dlouhodobé vztahy s našimi klienty a rozumíme trhu i odvětví, v němž působí. Soudní spor pro vás představuje nechtěné narušení běžné činnosti a my učiníme vše, co je v našich silách, aby celý proces proběhl hladce a vy jste se mohli soustředit na to, co umíte nejlépe.

Historie

Advokátní kancelář Sullivan Solicitors byla založena v roce 2006 jako komanditní společnost a rychle a úspěšně se rozvinula ve specializovanou právní praxi , kterou je dnes. V roce 2011 proběhla transformace na obchodní společnost Sullivans Solicitors Limited.

V roce 2012 jsme své kanceláře přestěhovali ze severního Londýna do Welwyn Garden City.

Služby

Pro podniky

Máme zkušenosti v řešení sporů v rozsahu od velkých komplikovaných obchodních případů až po jednodušší vymáhání pohledávek. Zastupujeme žalující i žalované strany a práci přidělujeme právníkovi s přiměřenými zkušenostmi tak, abychom zajistili důslednou kvalitu a nákladovou efektivitu.

Mezi naše specializace patří:

• Smluvní spory (včetně vymáhání smluvních závazků a řešení jejich porušení)
• Vymáhání pohledávek a insolvenční řízení
• Spory se členy statutárních orgánů a mezi akcionáři
• Spory mezi společníky
• Stavební spory (včetně arbitráže)
• Nároky na základě škody z nedbalosti (včetně nároků vůči odborným poradcům)
• Žaloby na zdržení se jednání (v případech, kdy je naléhavě nutno zachovat důkazy a ochránit vaše postavení).
• Ochrana práv duševního vlastnictví (včetně porušování autorských práv a práv k ochranné známce).
• Úrazy osob
• Odpovědnost za výrobek
• Alternativní řešení sporů
• Vedení soudních sporů
• Řešení složitých sporů
• Pracovněprávní problematika
• Trestní řízení (manažerská kriminalita)

Před zahájením úvah o soudním řešení sporu s vámi projednáme alternativní metody jeho řešení. Vstup do soudní pře je vždy až ta poslední možnost.

Pro pojišťovny

Jsme specialisté na spory v oblasti pojištění. Naše technická odbornost získaná na základě dlouholetých zkušeností s prací v pojišťovacím odvětví poskytuje záruku toho, že nabízíme právní poradenství výjimečné kvality. Zároveň ale usilujeme to, abychom náklady a rizika na straně svých klientů udržovali na absolutním minimu.

Nabízíme otevřený a upřímný přístup k řešení problému a vždy se snažíme pro naše klienty dosáhnout optimálního výsledku formou důkladného zhodnocení případu a znalosti pojišťovacího sektoru ve Spojeném království i v ostatních částech Evropy.

Poskytujeme poradenské služby v následujících oblastech:

• pojistné smlouvy
• problematika odškodnění v rámci pojistky
• detektivní služby
• nároky související s provozem motorových vozidel (včetně řešení nároků podle vnitrostátních předpisů i přeshraničních nároků podle čtvrté/páté směrnice)
• úhrada nepojištěných škod
• pronájem náhradního vozidla na úvěr (tzv. Credit Hire)
• úraz žalobce/žalovaného
• odpovědnost za výrobek
• alternativní řešení sporů
• vedení soudního sporu
• řešení složitých sporů
• vymáhání pohledávek

Nároky z provozu motorových vozidel

Advokátní kancelář Sullivans zajišťuje odborné vedení obhajoby a případné uplatnění protinároků v souvislosti s běžnými nároky na náhradu škody na majetku a odškodnění za zranění osob, až po komplikované případy, v nichž se jedná o vysoké částky. Poskytujeme nákladově efektivní soubor úplné ochrany včetně detektivních služeb (například v souvislosti se zraněním osob a pronájmem náhradního vozidla na úvěr), poskytování rezervních prostředků a jednání o nákladech. Našim cílem je v co největší míře a za nejlepší možnou cenu snížit rizika, jimž jste vystaveni. Poskytujeme upřímné strategické poradenství ohledně vašich šancí v konkrétním případě, a pokud to bude vhodné, budeme se snažit při nejbližší příležitosti váš případ uzavřít smírnou cestou, abychom se vyhnuli neúměrnému zvyšování nákladů na právní služby.

Úhrada nepojištěných škod

Jsme si vědomi skutečnosti, že nehody mohou vašemu podniku způsobit vážné finanční i časové ztráty, a to i v tehdy, pokud nehoda nenastala z vašeho zavinění. Díky svým rozsáhlým zkušenostem a vynikající obchodní předvídavosti i administrativnímu systému dokážeme tyto ztráty snižovat co nejrychlejším vymáháním takových nákladů ve vašem zastoupení. Na základě toho se prostředky vynaložené po takové nehodě rychle vrátí zpět do vašeho podniku.

Jsme schopni za vás uplatnit nároky na náhradu škody související s:

• účtováním nadsazených částek
• zapůjčením náhradního vozidla na úvěr
• náklady na uložení/vymáhání
• náklady na opravy (nebo se zůstatkovou hodnotou vozidla při jeho odpisu)
• ztrátou možnosti užívání/mimosilničními náklady
• ušlými příjmy či zisky

Dále budeme asistovat při vymáhání veškerých nároků na základě úrazu způsobeného vašim řidičům a jiných finančních ztrát vzniklých v důsledku nehody.

Odpovědnost za výrobek

Advokátní kancelář Sullivan Solicitors je odborníkem ve vedení obhajoby vůči nárokům vyplývajícím z dodání a použití vadných výrobků a hledání možností získání příspěvku nebo odškodnění od jiných stran zapojených v dodavatelském řetězci. Chápeme význam ochrany vašeho dobrého jména, značky a zisků i snižování dopadu jakéhokoliv finančního nároku na váš podnik. Pracujeme pro řadu pojišťoven v různých oblastech zahrnujících výrobu, výstavbu, přepravu a maloobchod. V případě potřeby využíváme služeb špičkových odborníků a poradců v daném odvětví.

Pro fyzické osoby

Náš tým dokáže poskytovat prvotřídní právní zastupování, poradenství a podporu v těchto oblastech:

• řešení sporů
• úrazy
• pracovněprávní otázky
• trestněprávní problematika

Klíčové osoby

Gerry Sullivan

Gerry Sullivan LLB je ředitelem společnosti Sullivan Solicitors a bude vaší první kontaktní osobou. Je zkušeným advokátem s více než dvacetiletou praxí ve vedení soudních řízení a řešení sporů.

Po několika letech strávených prací pro nadnárodní organizaci zahájil Gerry svou kariéru advokáta stáží v právní kanceláři A Patrick Keogh v Muswell Hill a poté pracoval ve velké regionální advokátní kanceláři Curwens, kde byl několik let společníkem v oddělení soudních sporů. V roce 2006 založil kancelář Sullivans Solicitors.

Gerry se specializuje výhradně na řešení sporů a vedení soudních řízení a získal rozsáhlé zkušenosti poskytováním právního poradenství podnikům všech velikostí v různých typech situací. Zabýval se případy, v nichž byl objem nároků minimální, až po řadu žalob řešených před nejvyšším soudem, včetně nároku z porušení záruky a žaloby na odškodnění úrazu, přičemž hodnota nároku v obou případech přesahovala 40 milionů liber.

 

Kontaktujte nás

Hrozí-li vám případný spor, zavolejte prosím co nejdříve Gerry Sullivanovi na telefonní číslo +44 (0)1707 332 498 nebo mu pošlete e-mail na adresu at general@sullivansltd.co.uk a svůj případ s ním neformálně projednejte.

Sullivans Solicitors
Albany Chambers, 26 Bridge Road East, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1HL

Telefon: +44 (0)1707 332 498

E-mail: general@sullivansltd.co.uk